Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

russian-roulette
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafrotka frotka

May 08 2019

russian-roulette
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viala-lu la-lu
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

russian-roulette
4348 7c01 500
Reposted fromzciach zciach viala-lu la-lu
russian-roulette
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman viala-lu la-lu
russian-roulette
Pocałunków każdego ranka i szczerych zapewnień, że jestem najpiękniejsza. Uśmiechu, kiedy będę smutna, wybaczenia, kiedy narobię głupstw, pomocy nawet wtedy, kiedy będę się za nią gniewać, kwiatka na poduszce, kiedy się obudzę. A kiedy będę tańczyć w sali pełnej pięknych kobiet, twojego wzroku mówiącego, że wyjść chcesz tylko ze mną. Dasz mi to wszystko?
— Jacek Piekara
Reposted fromtomowa tomowa
russian-roulette
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha i się z nimi idzie. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromtomowa tomowa
russian-roulette
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromtomowa tomowa
russian-roulette
Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Jonathan Safran Foer "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromtomowa tomowa
russian-roulette
6599 ff44 500
Reposted fromdelain delain via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
russian-roulette

Mam takie zmęczone serce.

Reposted fromIriss Iriss vianienasycenie nienasycenie

February 10 2018

russian-roulette
Bo On zadaje takie pytania, których nikt wcześniej nie zadawał...
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viala-lu la-lu
russian-roulette
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viala-lu la-lu
russian-roulette
4979 9d90 500
Reposted fromla-lu la-lu
russian-roulette
Na zewnątrz świeciliśmy uśmiechem, jednak w środku wszystko się waliło. Malowaliśmy trawę na zielono, nie wiedząc, że gnije pod farbą.
— Piotr Weltrowski, Spowiedź heretyka
Reposted fromtomowa tomowa
russian-roulette
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromtomowa tomowa
russian-roulette
Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Jonathan Safran Foer "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromtomowa tomowa

January 03 2018

russian-roulette

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viasoundofsilence soundofsilence
russian-roulette
0589 9b5b 500
Reposted fromseaweed seaweed viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl